اکبر علیپور :
«بنده بارها در جبهه شاهد عبادت و راز و نیاز او بودم. او عاشقانه در برابر خدا گریه می کرد و تقاضای شهادت داشت که به آن آرزو نیز رسید.»

«قبل از شهادتش دوست داشت که ساختمان خود را تکمیل کند تا خانواده اش سرپناهی داشته باشد و با راحتی و آرامش زندگی کنند.»