آقای حبیب الله یزدانی _دوست شهید
شهید وهب اصغری راد تلاش بسیاری برای تاسیس هیات قمر بنی هاشم کرد.ایشان بر این باور بودند که جانبازان در این هیات با یکدیگر آشنا و از مشکلات یکدیگر مطلع می شوند. با وجود آنکه روی ویلچیر بودند به نهادهای مختلف برای برپایی هیات مراجعه می کردند. روزی ایشان به همراه چند تن از جانبازان به استانداری مراجعه کرده بودند تا مکان هیات را مشخص کنند.با آنکه انان وقت قبلی داشتندولی به دلیل آنکه استاندار مهمان دیگری داشت آنها ساعتها منتظر ماندند تا بتوانند با استاندار ملاقات کنند.در آن ساعات شهید لحظه ای خم به ابرو نیاورد و احساس خستگی و دلتنگی نکرد .هر چند همراهانشان اصرار می کردند که آنجا را ترک کنند ولی ایشان با چهره ای گشوده از آنها می خواست صبر کنند تا بتوانند استاندار را ببینند.

شهید کاوه مقتدر و در عین تواضع و فروتنی فردی بسیار منظبت بود و در انتخاب نیروهای کلیدی شاخصه های مهمی را مد نظر داشت و انتخاب نیروی تحت عنوان فرمانده بیسیم چی ها ،انتخاب ساده ای نبود. چون بیسیم چی بعنوان ناموس جبهه و جنگ محسوب می شود که این نشان از اطمینان بسیار زیاد شهید کاوه به شهید اصغری راد بود.