شهید سردار سید نورالله یزدانی هشتم مرداد ۱۳۴۶ در یکی از روستاهای توابع شهرستان بجنورد دیده به جهان گشود .وی به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و در نهایت پانزدهم دی ۱۳۶۳ ، با سمت فرمانده گردان در سرو آباد مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر به شهادت رسید . پیکر وی را در گلزار شهدا زادگاهش به خاک سپردند .