خاطره ای از کمک به دیگران شهید وهب اصغری راد

آقای رسول رضاپور _دوست شهید شهید همیشه ما را به کمک به دیگران سفارش می کرد.من و شهید وهب اصغری راد بارها با یکدیگر برای مداوا به مشهد رفته بودیم.ایشان همیشه خود رانندگی می کرد .در یکی از سفرها ،نیمه Read More

خاطره دیگر از دوست و همرزم شهید وهب اصغری راد

آقای برات ایمنی _دوست شهید سفری که همراه شهید اصغری راد به تهران داشتیم ،شهید همواره خود رانندگی می کرد .نزدیکی های آمل متوجه شدیم ماشین پنجر شده است. ایشان از من خواستند تا پیاده شوم و لاستیک زاپاس را Read More

خاطره ای از دوست و همرزم شهید وهب اصغری راد

آقای حبیب الله یزدانی _دوست شهید شهید وهب اصغری راد تلاش بسیاری برای تاسیس هیات قمر بنی هاشم کرد.ایشان بر این باور بودند که جانبازان در این هیات با یکدیگر آشنا و از مشکلات یکدیگر مطلع می شوند. با وجود Read More

خاطره ای از جلسه قبل از عملیات شهید خلیل اله بهاری)

شب آخریک جلسه،قبل ازعملیات منزل ماتشکیل شده بود، شهیدجابری وشهیدکاوه هم بودند یادم هست که مراسم حنابندان داشتند وقتی من چای را برای آنهابردم، باباخیلی مهربان من را ازاتاق بیرون کرد به علت اینکه احتمالامسائل امنیتی بود. من همیشه احساس Read More