قلم های بهشتی

وصیت‌نامه‌های شهدای استان خراسان توسط براتعلی فرهمند راد و یحیی شعبانی باغان گردآوری و به صورت موضوعی تفکیک و تنظیم شده است. این کتاب با نام «قلم‌های بهشتی» از سوی انتشارات شاهد چاپ و روانه بازار کتاب شده است.

از آلاداغ تا تفتان

از آلاداغ تا تفتانبررسی زندگی‌نامه سردار شهید رجبعلی محمدزادهتالیف: مرتضی قنبرآبادی ویراستار: اشرف راد کار مشترکی ازاداره کل پژوهش استان‌ها و خارج از کشور واحد آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی و کنگره سرداران شهید و سه Read More